• Firma Aqua Wiert Instalacje oferuje swoje usługi i zaprasza do współpracy 
Witam. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyczyszczeniem studni kopanej, to taką usługę możecie u nas zamówić telefonicznie lub e-mail.
Usługa czyszczenia wykonywana jest w następujący sposób. Woda ze studni zostaje wypompowana za pomocą specjalnej pompy, a z dna studni zostają usunięte wszystkie nieczystości. Później następuje umycie kręgów (ścian studni) strumieniem wody, z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej. Strumień wody pod ciśnieniem ok 100 bar usunie wszystkie zanieczyszczenia (muł, piasek, mchy itp.) ze ścian studni. Po dokładnym umyciu studni następuje powtórne usunięcie brudnej wody poprzez wypompowanie. Po zakończeniu w/w czynności, studnię pozostawiamy bez eksploatacji do momentu osiągnięcia stabilnego poziomu lustra wody. Następnie studnia zostaje ponownie spompowana w celu całkowitego oczyszczenia, a po wyrównaniu się lustra wody można rozpocząć jej eksploatację.

Dodatkową usługą jaką wykonujemy jest dezynfekcja studni tzw. chlorowanie. Jest to chemiczne oczyszczenie wody z niepożądanych bakterii np. coli, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Jeżeli wydajność studni jest mała ( proces wyrównywania lustra wody przebiega wolno), a proces czyszczenia czy chlorowania pozbawiał by gospodarstwo domowe wody bieżącej na dłuższy czas, możliwe jest zasilenie instalacji wodnej w budynku ze zbiornika z wodą. Zbiornik ten umieszczony zostanie na zewnątrz budynku,a następnie podłączony do instalacji wodnej. Takie rozwiązanie nie pozbawia gospodarstwa wody bieżącej na czas prowadzenia prac przy studni.

Bliższych Informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailem.
 Zamów czyszczenie i pij czystą wodę !

Kontakt:  Aqua Wiert Instalacje tel. 661015200 e - mail aqua_wiert@onet.eu